Trên Cổng Thông tin f0.phutho.vn, người dân cũng có thể nhận bản điện tử quyết định cách ly, giấy xác nhận hoàn thành cách ly, đăng ký nhận giấy Bảo hiểm xã hội.

Để hỗ trợ người mắc COVID-19 một cách toàn diện, Sở Y tế cũng đã ban hành quy trình chuẩn để áp dụng thống nhất và đồng bộ trên địa bàn toàn tỉnh trong việc tiếp nhận F0 khai báo; cơ quan y tế quản lý, kịp thời theo dõi y tế, hỗ trợ điều trị F0 tại nhà, nơi cư trú qua Cổng thông tin F0.

Theo đó, yêu cầu tổ trưởng các khu dân cư, tổ COVID-19 cộng đồng, các ban, ngành, đoàn thể và lực lượng chức năng của địa phương tiến hành xác minh thông tin người mắc COVID-19 đang cư trú tại địa bàn quản lý ngay sau khi trạm y tế bàn giao danh sách người dân khai báo F0 trên Cổng Thông tin.

Đồng thời, sử dụng thống nhất, đồng bộ mẫu Quyết định áp dụng cách ly y tế tại nhà/nơi cư trú và Giấy xác nhận hoàn thành cách ly y tế đối với F0 trên địa bàn toàn tỉnh.

Ủy ban Nhân dân cấp xã thực hiện ký số, phát hành bản điện tử trên hệ thống Quản lý văn bản và điều hành của tỉnh, gửi bản điện tử cho người dân qua Cổng Thông tin F0.

Người dân đăng ký nhận văn bản giấy (nếu cần) Quyết định áp dụng cách ly y tế tại nhà/nơi cư trú, Giấy xác nhận hoàn thành cách ly y tế, Giấy đăng ký Bảo hiểm xã hội trên Cổng Thông tin F0.

Ghi nhận bước đầu cho thấy, giải pháp Cổng Thông tin F0 đã hỗ trợ thiết thực người dân, giảm tải cho lực lượng y tế và chính quyền cơ sở, được người dân và các tổ chức đánh giá cao.

Qua đó, chứng tỏ rằng, chuyển đổi số thực sự hữu ích, việc ứng dụng công nghệ số góp phần tối ưu hóa hiệu suất làm việc và mang lại giá trị cho người dân.